2005 spalio 15
Nr. 19
PDF formuotė, 572kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėta kardinolo A. J. Bačkio konsekracijos vyskupu 17-os metų sukaktis
 • Sukako 15 metų nuo Katalikų teologijos fakulteto atkūrimo VDU
 • Klaipėdos universiteto Katechetikos katedrai – 10 metų
 • Tarptautinė konferencija Europos ir Afrikos karininkams
 • Kauno šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios 110-osios metinės
 • Dievo tarnaitės A. Dirsytės 50-ųjų mirties metinių minėjimas
 • Mirė kun. Bronius Balaišis (Balaiša) (1933–2005)
 • Mirė kun. Aloyzas Orantas (1955–2005)
 • Šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
 • Paskyrimas Kaišiadorių vyskupijoje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Parapinės katechezės seminaras
 • Jaunimas kalbėjo apie pašaukimą
 • Ateitininkų studijų dienos
 • Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimas
 • Renginiai Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejuje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Fariziejų teisumas (31 eilinis sekmadienis; A)
 • Kelias į dangų (Visi šventieji)
 • Vestuvių pokylis (32 eilinis sekmadienis; A)
 • Nepanaudotas talentas (33 eilinis sekmadienis; A)

Straipsniai

 • Joseph Ratzinger. Man gera būti arti Dievo
 • Joseph Ratzinger. Ieškant atsakymo į mirties ir gyvenimo klausimą

Bažnyčia pasaulyje

 • Apaštališkoji vizitacija JAV kunigų seminarijose
 • Dokumento Perfectae Caritatis 40-mečio minėjimas
 • Popiežiaus Benedikto XVI pokalbis su teologu Hansu Küngu
 • Vatikanas remia vokiečių vyskupų iniciatyvą apriboti parapijų tarybų teises
 • Arkivyskupas Migliore: atgrasomojo ginklo koncepcija nepriimtina
 • Naujos šventųjų ir palaimintųjų skelbimo normos
 • Prasidėjo 11-asis eilinis Vyskupų sinodo susirinkimas
 • Popiežius aplankė vaikų ligoninę
 • Europos nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencija Budapešte
 • Kardinolas Clemensas Augustas von Galenas paskelbtas palaimintuoju
 

© „Bažnyčios žinios“