2005 rugsėjo 30
Nr. 18
PDF formuotė, 280kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje
 • Vilniaus jėzuitų gimnazija minėjo savo atkūrimo 10-ąsias metines
 • Pradėtas Dievo tarnaitės Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės) beatifikacijos bylos procesas
 • Trečiasis piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
 • Kun. Kazimieras Ambrasas SJ. Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos byla
 • Paskyrimai Kauno ir Vilkaviškio vyskupijose
 • Suspendavimas Vilniaus arkivyskupijoje
 • Mirė kun. Antanas Jurgutis (1914–2005)
 • Mirė kun. Juzef Švabovič (1978–2005)
 • Mokslo metų pradžia Kauno kunigų seminarijoje ir Katalikų teologijos fakultete
 • Kazlų Rūdos parapijos naujienos
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos naujienos
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Didysis įsakymas (30 eilinis sekmadienis; A)

Ganytojo žodis

 • Kardinolo Audrio Juozo Bačkio pamokslas Šiluvoje
 • Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio žodis dėl tikybos pamokų ir pasirengimo įkrikščioninimo sakramentams

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger. Kunigų tarnystė ir gyvenimas

Bažnyčia pasaulyje

 • Arkivyskupas Lajolo: krikščionims nepakankamai atstovaujama Europos politikoje
 • Po uragano Vatikanas reiškia solidarumą JAV
 • Lenkų ir vokiečių vyskupai patvirtino susitaikinimo siekį
 • Benediktas XVI pabrėžė Šventojo Rašto skaitymo reikšmę
 • Skelbiamas paskutiniųjų Jono Pauliaus II dienų protokolas
 • Gniezne puoselėta „Dialogo mokykla naujajai Europai“

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“