2005 rugsėjo 14
Nr. 17
PDF formuotė, 547kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Be moralinės jėgos širdyse neįmanoma statydinti geresnio pasaulio

Šventasis Sostas

 • Šventojo Tėvo vardu – Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Angelo Sodano žinia XXVI pasaulinės turizmo dienos proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl pagalbos potvynio JAV aukoms
 • Prasidėjo nauji mokslo metai
 • Dvi Kauno mokyklos tapo katalikiškosiomis
 • Kaišiadoriečiai XX pasaulio jaunimo dienose
 • Mirė kun. Kostas Balsys (1927–2005)
 • Paskyrimas Šiaulių vyskupijoje
 • Seminarai tikybos mokytojams
 • Paminėtos kun. Antano Valantino mirties metinės
 • Maldos žygis iš Aušros Vartų į Trakus
 • Pagerbta Fatimos Dievo Motina
 • Ateitininkų vasaros akademija
 • Lietuviai rekolekcijų stovykloje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Izraelio drama (27 eilinis sekmadienis; A)
 • Vestuvių puota (28 eilinis sekmadienis; A)
 • Mokesčio pinigas (29 eilinis sekmadienis; A)

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas Šiluvoje

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI išreiškė artumą Rytų Bažnyčioms
 • Lefebvristai siekia vienybės su Katalikų Bažnyčia
 • Popiežiaus ceremoniaras gina liturgijos reformą
 • Kardinolo W. Kasperio knyga apie ekumenizmo perspektyvas
 • Kardinolas Martino: katalikų socialinis mokymas per mažai pažįstamas
 • Naujas katalikų ir liuteronų dokumentas
 • Kardinolo Ratzingerio studentai diskutavo su popiežiumi apie islamą
 • Renovabis kongrese svarstytos naujos skurdo formos
 • Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia perkėlė savo centrą į Kijevą
 

© „Bažnyčios žinios“