2005 rugpjūčio 12
Nr. 15

PDF formuotė, 554kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai Žemaičių Kalvarijoje
 • Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas Švėkšnoje
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Iškilmingas pal. Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolės bazilikoje
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Šv. Mišių patarnautojų stovykla
 • Šventimai Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Paskyrimas Vilkaviškio, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Kunigų atleidimas bei suspendavimas Šiaulių vyskupijoje
 • Benediktinų šventė Palendriuose
 • Jaunųjų ateitininkų stovykla Berčiūnuose
 • Merkinės dekanato jaunimo susitelkimo diena
 • Paauglių vasaros stovykla „Septyni“
 • ES projektas SOCRATES/GRUNDTVIG 2
 • Vynmedžio bendruomenės vasaros stovykla
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Kryžiaus slėpinys (22 eilinis sekmadienis; A)
 • Broliškas įspėjimas (23 eilinis sekmadienis; A)
 • Beviltiška skola (24 eilinis sekmadienis; A)
 • Meilės buhalterija (25 eilinis sekmadienis; A)

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger. Europa kultūrų krizėje
 • Kardinolas Paul Poupard. Krikščioniškasis tikėjimas auštant naujajam tūkstantmečiui ir netikėjimo bei religinio abejingumo iššūkis

Bažnyčia pasaulyje

 • Benedikto XVI pontifikato šimtadienis
 • Benediktas XVI pabrėžia muzikos svarbą liturgijai
 • Benediktas XVI priminė krikščioniškąsias Europos šaknis
 • Kanados Bažnyčia ryžtingai priešinasi „homoseksualų santuokos“ įteisinimui
 • Ispanijos vyskupai kritikuoja naują švietimo įstatymo projektą
 • Bendrojoje audiencijoje popiežius kalbėjo apie Jeruzalę
 

© „Bažnyčios žinios“