2005 birželio 25
Nr. 12
PDF formuotė, 570kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Kalba Romos dvasininkams Laterano bazilikoje
 • Popiežius Benediktas XVI. Antropologinis šeimos pagrindas

Bažnyčia Lietuvoje

 • Gedulo ir vilties diena
 • Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje
 • Piligriminis žygis į Kryžių kalną
 • Pristatyta knyga apie Bažnyčios istoriją Lietuvoje
 • Eucharistijos metams skirta šventė Panevėžyje
 • Lazdijų dekanato Jaunimo dienos „Mes atvykome Jo pagarbinti“
 • Renginiai Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejaus svetainėje
 • Vyskupo Motiejaus Valančiaus 130-ųjų gimimo metinių minėjimas
 • Mirė kun. jubil. Vladas Bilius (1910–2005)
 • Mirė prel. Leonas J. Peckas (Pečiukevičius) (1915–2005)
 • Paskyrimai Kauno kunigų seminarijoje, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Kunigo Sauliaus Stirnos pareiškimas
 • Teologijos magistro laipsniai
 • Sutvirtinimo sakramentas Anykščiuose
 • Renginiai Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje
 • Pagerbtas prelato Mykolo Krupavičiaus atminimas
 • Krikščioniškojo jaunimo festivalis Pažaislyje
 • Giesmių šventė
 • Muzikos mokyklos absolventų šventė
 • „Sarah“ Šiauliuose
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Dievas laukia (16 eilinis sekmadienis; A)
 • Laimingas radinys (17 eilinis sekmadienis; A)
 • Viešpats pasotina (18 eilinis sekmadienis; A)

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger. Krikščionybė, demitologizacija ir tiesos pergalė prieš religijas

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI reiškia susirūpinimą dėl AIDS plitimo Afrikoje
 • Popiežius ves Pirmosios komunijos katechezę
 • Ispanai protestavo prieš homoseksualų sąjungų įteisinimą
 • Vatikane vyko Tarptautinis sielovados kongresas siekiant gatvės moterų išlaisvinimo
 • Varšuvoje paskelbtas lenkų ir ukrainiečių susitaikinimo aktas, beatifikuoti trys lenkų kunigai
 • „L’Osservatore Romano“: pirmųjų naujojo popiežiaus dienų apibūdinimas
 • Arkivyskupas Agostino Marchetto paskelbė studiją apie Vatikano II Susirinkimą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“