2005 birželio 10
Nr. 11
PDF formuotė, 560kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius

 • Popiežius Benediktas XVI. Vienybės Sakramentas
Dvasininkų kongregacija

 • Eucharistija, kunigystė ir bažnytinė bendrystė

Bažnyčia Lietuvoje

 • Sekminių atlaidai Vilniuje
 • Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vilniuje
 • Devintinių iškilmė Kauno mieste
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaišiadorių dekanato Eucharistinis kongresas
 • Palangos dekanato Eucharistinis kongresas
 • Pašaukimų diena Marijampolėje
 • Akademiko St. Šalkauskio premijos įteikimo iškilmės
 • Prel. St. Jokūbauskio 125-ųjų gimimo metinių minėjimas
 • Timo Guenard’o viešnagė Vilniuje
 • Pirmoji Komunija – su vienodais drabužiais
 • Mirė kunigas Stanislovas Linda (1940–2005)
 • Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 • „Altenbergo šviesa“
 • Renovabis Sekminių akcija
 • Krikščioniškoji konferencija Trakuose
 • Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė
 • Seminaras vasaros stovyklų vadovams
 • Kaišiadorių vyskupijos Caritas stovykla
 • Paroda–seminaras „Krikščionybė 2000“
 • Bažnytinės muzikos festivalis
 • Jaunimo chorų festivalis Kretingoje
 • Paminėtas L. Truikio 100 metų jubiliejus
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Evangelijos adresatai (14 eilinis sekmadienis; A)
 • Dievo žodžio sėkla (15 eilinis sekmadienis; A)

Straipsniai

 • Kardinolas Joseph Ratzinger. Fatimos žinios teologiniai komentarai

Bažnyčia pasaulyje

 • Kardinolas Herranzas: antrąkart susituokę katalikai tam tikromis sąlygomis gali būti prileisti prie sakramentų
 • Popiežius ragina tikinčiuosius dalyvauti Devintinių procesijose
 • „Europos idėja turi būti permąstyta“
 • Popiežius palaiko Italijos vyskupų nuostatą dėl bioetikos įstatymo
 • Benediktas XVI pabrėžia šeimos svarbą

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“