2005 gegužės 24
Nr. 10
PDF formuotė, 272kb

  Šiame numeryje:  

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Spaudos konferencijoje pristatytas Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą
 • Arkiv. S. Tamkevičiaus spaudos konferencija, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną
 • Vilniaus arkivyskupijos socialinės veiklos ataskaitos pristatymas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Konferencija „Naujoji evangelizacija: evangelizacijos ir pastoracijos santykis“
 • Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
 • Jaunimo dienos „Mes atvykome Jo pagarbinti“
 • Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos gyvenimo įvykiai
 • Seminaras apie judėjimo „Šviesa – Gyvenimas“ metodiką
 • Šventimai Vilniaus arkivyskupijoje, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Paskyrimai Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Pranešimas dėl Panevėžio vyskupijos administracinio suskirstymo
 • Panevėžio kunigų susirinkimas Vilniuje
 • Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ – 10
 • Prisiminta ses. Joana Juozapaitytė
 • Dėl prelato M. Krupavičiaus įamžinimo
 • Maldos ir šlovinimo vakaras studentams
 • Atidaryta pasipriešinimo ekspozicija
 • Konferencija-seminaras „Krikščioniškosios etninės muzikos tradicijos ir dabartis“
 • Pristatyta nauja kompaktinė plokštelė
 • Birštono sakraliniame muziejuje prasidėjo susitikimų ciklas
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Nebijokite (12 eilinis sekmadienis; A)
 • Apaštalo kelias (13 eilinis sekmadienis; A)

Bažnyčios dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. Pašvęstieji asmenys ir jų misija mokykloje (pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus Benedikto XVI žodis prieš Regina caeli maldą
 • Benediktas XVI priėmė diplomatinio korpuso prie Šventojo Sosto narius
 • Pirmosios beatifikacijos iškilmės Benedikto XVI pontifikate
 • Sekminių homilijoje popiežius kalbėjo apie Dievo įsakymų kuriamą laisvę
 

© „Bažnyčios žinios“