2005 balandžio 28
Nr. 8
PDF formuotė, 280kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Popiežiaus Benedikto XVI pamokslas per jo inauguracijos šv. Mišias Šv. Petro aikštėje balandžio 24 d.
 • Popiežiaus Benedikto XVI kalba, pasakyta balandžio 20 d. Siksto koplyčioje Eucharistijos šventimo kartu su kardinolais pabaigoje
 • Popiežiaus Benedikto XVI pontifikato pradžia
 • Popiežiaus Benedikto XVI biografija
 • Kardinolo Josepho Ratzingerio pamokslas per Pro eligendo papa Mišias Šv. Petro bazilikoje balandžio 18 d. prasidedant konklavai
 • Lietuvos vyskupų ir tikinčiųjų sveikinimas Jo Šventenybei Popiežiui Benediktui XVI
 • Jonas Paulius II. Žinia 39-osios pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Konferencija „Šeima – ateities visuomenės pagrindas“
 • Apibendrinta „Atgaivink“ programos patirtis
 • Atsinaujinimo diena „Jis amžinai gyvas, kad mus užtartų“
 • „Šiaulių šventimai“
 • Kaišiadorių vyskupo viešnagė Magdeburge
 • Jaunimo dienos „Mes atėjome Jo pagarbinti“
 • Renginiai, skirti kun. A. Lipniūno atminimui
 • Utenoje pašventinta nauja Dievo Apvaizdos bažnyčia
 • Žuvo kun. Januš Andruškevič (1978–2005)
 • Mirė kun. Kazimieras Žemėnas (1935–2005)
 • Mirė prel. Leonardas Musteikis (1911–2005)
 • Jaunimo dienos Kupiškyje
 • Seminaras mokytojams
 • Seminaras katalikiškųjų mokyklų vadovams
 • Jaunimo rekolekcijos
 • Renginiai Pal. J. Matulaičio vienuolyne Kaune
 • „Palaiminimų“ bendruomenė Šiauliuose
 • Ateitininkų savaitgalis
 • Kauno arkivyskupijos kredito unija
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Išėjęs pasilieka (Šeštinės; A)
 • Sekminių ugnis (Sekminės)
 • Trejybės slėpinys (Švč. Trejybė; A)

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienai

Bažnyčia pasaulyje

 • Pirmoji Benedikto XVI audiencija kitų Bažnyčių ir religinių bendrijų atstovams
 • „Bažnyčia yra iš prigimties misijinė“
 • Benediktas XVI: „Nesiekiau savo tarnybos“
 

© „Bažnyčios žinios“