Bažnyčios žinios. 2005 balandžio 8, Nr. 7 Turinys
2005 balandžio 8
Nr. 7

PDF formuotė, 320kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Jonas Paulius II. 2005 m. Velykų žinia „Nukryžiuotasis ir prisikėlusysis Jėzau, pasilik su mumis!“
 • Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtis ir laidotuvės
 • Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II testamentas
 • Kardinolo Angelo Sodano pamokslas per šv. Mišias Šv. Petro aikštėje už mirusį popiežių
 • Kardinolo Josepho Ratzingerio homilija per popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves
 • Popiežius, pakeitęs pasaulio veidą
 • Popiežiaus Jono Pauliaus II biografija: svarbiausi pontifikato įvykiai
 • Lietuva meldėsi už popiežių Joną Paulių II
 • Lietuvos Prezidentas pareiškė užuojautą dėl Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties
 • Lietuvos Prezidentas pareiškė užuojautą Apaštaliniam Nuncijui Vilniuje ir Lenkijos Prezidentui
 • Lietuvos vyskupų laiškas

Homilijos

 • Mūsų kelias (V Velykų sekmadienis, A)
 • Meilės raktas (VI Velykų sekmadienis, A)
 

© „Bažnyčios žinios“