2005 kovo 24
Nr. 6

PDF formuotė, 255kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Laiškas kunigams 2005 m. Didžiojo Ketvirtadienio proga
 • Žinia 42-osios pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos vyskupų laiškas Maldos už pašaukimus savaitės proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kardinolo A. J. Bačkio sveikinimo žodis Velykų proga
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis komentavo Sveikatos apsaugos ministro planus
 • Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionų susirinkimas
 • Vysk. R. Norvila dalyvavo COMECE plenarinėje sesijoje
 • Kunigui A. Lipniūnui paminėti skirti renginiai
 • Aušrai – 30
 • Šventiniai renginiai Vilniaus seminarijoje
 • Arkivyskupas S. Tamkevičius pasiūlė patalpas atkuriamam miesto istorijos muziejui
 • Lietuvos Biblijos draugijos generalinė asamblėja
 • Konferencija „Religija ir kultūra“
 • Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
 • Šventosios Šeimos seserų kapitula
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Renginiai Kaišiadorių vyskupijoje
 • CEEC generalinė asamblėja
 • Šv. Kazimiero minėjimas Klaipėdoje
 • Pašventintas naujas altorius
 • Ministrantų diena Marijampolėje
 • Susitikimas su fokoliarais
 • Vyrų maldos popietė
 • Jaunimo savaitgalis
 • Gavėnios rekolekcijos
 • Keliais žodžiais

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio Velyknakčio pamokslas
 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Kovo 11-osios proga

Homilijos

 • Baltasis sekmadienis (II Velykų sekmadienis)
 • Laiminga kelionė (III Velykų sekmadienis)
 • Gerasis Ganytojas (IV Velykų sekmadienis)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius pabrėžia Atgailos sakramento reikšmę
 • Popiežius įspėja jaunimą dėl neapykantos ir egoizmo
 • Kardinolas Poupard’as už naują tikėjimo ir proto sąjungą
 • Kardinolas Staffordas apgailestauja dėl Atgailos sakramento nuvertėjimo
 

© „Bažnyčios žinios“