2005 kovo 14
Nr. 5
PDF formuotė, 262kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Popiežius Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas „Sparti plėtra“ atsakingiesiems už visuomenės komunikavimą

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija
 • Šv. Kazimiero iškilmė Vilniuje
 • Šv. Kazimierui skirta konferencija
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Apžvalginė arkiv. S. Tamkevičiaus spaudos konferencija
 • Kun. Virgilijaus Jaugelio 25-ųjų mirties metinių minėjimas
 • Diakonų šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
 • Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Kaišiadorių vyskupijos Caritas konferencija – rekolekcijos
 • Patvirtinta nauja Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų taryba
 • Paskaita apie antisemitizmą ir ksenofobiją
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Jis prisikėlė (Velykos)

Straipsniai

 • Kardinolas Alfonso Lopez Trujillo. Popiežiškoji šeimos taryba. Šeima ir gyvybė Europoje

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius pagerbė Fatimos regėtoją
 • Kardinolas Ratzingeris apie Šventojo Tėvo negalią
 • Mirė judėjimo Communione e Liberazione įkūrėjas
 • Lenkijos primas leido priimti Komuniją į ranką
 • Vidurio Europos šalių hierarchai susitiko Budapešte

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“