2005 vasario 23
Nr. 4
PDF formuotė, 252kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Popiežius Jonas Paulius II Žinia XX Pasaulinės jaunimo dienos proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kardinolas A. J. Bačkis dalyvavo Šventojo Sosto Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos plenariniuose posėdžiuose
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje
 • Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas
 • Paminėta Ligonių diena
 • Vasario 16-osios minėjimas
 • Ataskaitinė Kariuomenės ordinariato konferencija
 • Pašnekesys apie gyvybės išsaugojimą
 • Mirė kunigas Boleslovas Jarušauskas (1911–2005)
 • Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Seminarijos dalyvavo parodoje
 • Paminėtas Marijos Dangun Ėmimo kongregacijos įsikūrimo Lietuvoje dešimtmetis
 • Švietimo projektas Kaišiadorių vyskupijoje
 • Rengimo šeimai programa
 • Vysk. Motiejaus Valančiaus gimtadienis
 • Šv. Mišių patarnautojų susitikimas
 • Susitikimai su tėvu Paskaliu
 • Tėvo Klemenso viešnagė
 • Susitikimas su ses. Birute Žemaityte
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Lozorius keliasi (V gavėnios sekmadienis; A)
 • Dvi procesijos (Verbų sekmadienis; A)

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vasario 16-osios proga

Bažnyčios dokumentai

 • Tarptautinė teologijos komisija. Bendrystė ir tarnystė. Žmogaus asmuo sukurtas pagal Dievo paveikslą (Pabaiga)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius: „Aš atliksiu savo misiją“
 • Pelenų dienos šv. Mišios Vatikane
 • Kardinolas Sodano: popiežius gali vadovauti „įvairiais būdais“
 • Pasirodė instrukcija dėl santuokos anuliavimo procesų
 • Cantalamessa: gavėnios laikotarpiu vengti menkaverčių TV laidų
 

© „Bažnyčios žinios“