2005 vasario 8
Nr. 3
PDF formuotė, 254kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Popiežius Jonas Paulius II Žinia 2005 m. gavėnios proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Ekumeninė Maldos už krikščionių vienybę savaitė
 • Palaimintojo J. Matulaičio mirties 78-ųjų metinių minėjimas
 • Konferencija apie pagalbą sergantiems priklausomybėmis
 • Atsinaujinimo diena „Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna“
 • Pagerbtas mons. Alfonsas Svarinskas
 • Mirė kunigas Vincas Valkavičius (1929–2005)
 • Šventimai Panevėžio vyskupijoje
 • Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
 • Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje
 • Parapinės katechezės konferencija
 • Vaikų ir jaunimo meno kolektyvų šventė
 • Giesmių konkurso laureatų koncertas
 • Atnaujinama sužadėtinių rengimo programa
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Tikėjimo šviesa (IV gavėnios sekmadienis; A)

Bažnyčios dokumentai

 • Dvasininkijos kongregacija. Laiškas kunigams dėl eucharistijos ir vaikų sielovados
 • Tarptautinė teologijos komisija. Bendrystė ir tarnystė. Žmogaus asmuo sukurtas pagal Dievo paveikslą (Pradžia)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius reikalauja neklastoti santuokos anuliavimo procesų
 • Mokyti vaikus statydinti taiką
 • Popiežius ragina atidžiau tikrinti stojančiuosius į kunigų seminariją
 • 5 tūkst. vienuolių meldėsi už sergantį popiežių
 • Kardinolas Kasperis kritikavo „liberalias krikščionybės interpretacijas“
 • Bažnytinio teismo dekanas atmeta „homoseksualų santuoką“
 • Vatikanas reikalauja išplėsti JT intervencijos galimybes
 • Katalikų pasaulyje daugėja
 • Ukraina: „Būtina statydinti pilietinę visuomenę“

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“