2005 sausio 28
Nr. 2
PDF formuotė, 229kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 • Sausio 13 d. minėjimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kunigų nuolatinio ugdymo konferencija Panevėžyje
 • Šeimų šventė Šiauliuose
 • Vilkaviškio dekanato Jaunimo dienos Pilviškiuose
 • Kun. V. Aliuliui – premija
 • Viešnagė Lenkijoje
 • Gerumo brolija
 • Giesmių popietė
 • Seserys plačiai atvėrė duris visuomenei
 • Iš Zarasų parapijos gyvenimo
 • Dėl Gabriele Amorth knygos „Nauji egzorcisto pasakojimai“ pratarmės lietuviškajam leidimui
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Jėzaus gundymas (I gavėnios sekmadienis; A)
 • Taboro šviesa (II gavėnios sekmadienis; A)
 • Gyvasis vanduo (III gavėnios sekmadienis; A)

Bažnyčios dokumentai

 • Miraculorum maximum. Apaštališkosios penitenciarijos dekretas dėl atlaidų, suteikiamų Eucharistijos metais
 • Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE), Katechezės–universitetų komisija Europos universitetų kapelionų komitetas. Universitetinė sielovada Europoje

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius primena krikšto reikšmę
 • Popiežius primena kankinių „kryžiaus kelią“
 • Popiežius ragina geriau integruoti migrantus
 • Popiežius ragina žydus ir krikščionis bendradarbiauti žmogaus teisių srityje
 • Popiežius ragina atkurti Bažnyčios vienybę
 • Kardinolas Kasperis: problemos su liuteronais, pažanga Rytuose
 • Bažnyčia turi labiau padėti sergantiesiems AIDS
 • Vatikanas tiria, ar saugantis AIDS prezervatyvus leistina naudoti santuokoje
 • Popiežiaus audiencija „Ferrari“ atstovams
 • Kardinolas Sodano: Dievas buvo su cunamio aukomis
 • Religijos laisvė yra neatimama teisė
 • Pasirengimas padėti cunamio aukoms neturi susilpnėti
 • JAV: 35 procentai katalikų dalyvauja Mišiose kiekvieną sekmadienį

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“