2005 sausio 14
Nr. 1
PDF formuotė, 280kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Žinia Pasaulinės ligonių dienos (2005 m. vasario 11 d.) proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Pašventinta Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovė
 • Lietuvos Caritas: Lietuva moka užjausti ir padėti
 • Naujųjų metų sutikimas Šiaulių katedroje
 • Renginiai Telšių vyskupijoje
 • Mirė kun. jubil. Boleslovas Ražukas (1920–2005)
 • Šventimai Telšių vyskupijoje
 • Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
 • Kardinolas lankė kalinius
 • Kūčių vakaras Vilniaus seminarijoje
 • Kalėdiniai Kauno arkivyskupijos ganytojų susitikimai
 • Kūčių vakarienė skurstantiems žmonėms
 • Pašventintas naujas altorius
 • Vilniaus savivaldybės parama
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Kauno rotušėje pagerbti kauniečiai
 • Kalėdos Anykščiuose
 • Šeimų renginiai
 • Keliais žodžiais

Ganytojo žodis

 • Arkiv. S. Tamkevičiaus pamokslas Kristaus Prisikėlimo bažnyčios dedikacijos proga

Homilijos

 • Bažnyčios statytojai (3 eilinis sekmadienis; A)
 • Gausus atlygis (4 eilinis sekmadienis; A)
 • Žemės druska (5 eilinis sekmadienis; A)

Šventasis Sostas

 • Jonas Paulius II. Siekti pilnutinės ir regimos bendrystės tame pačiame tikėjime ir tuose pačiuose sakramentuose

Straipsniai

 • Kardinolas Walter Kasper. Eucharistija – vienybės sakramentas

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus Kalėdų žinia
 • Popiežius ragina melstis už cunamio aukas
 • Popiežius ragina siekti didesnio solidarumo
 • Europos jaunimo susitikimas Lisabonoje
 

© „Bažnyčios žinios“