2004 gruodžio 23
Nr. 24
PDF formuotė, 392kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Žinia Pasaulinės taikos dienos (2005 m. sausio 1 d.) proga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kardinolo Audrio Juozo Bačkio Kalėdų sveikinimas
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Konferencija apie dorinį ugdymą
 • Kauno kunigų seminarijos 140 metų sukakties minėjimas
 • Lietuvos prezidentas pagerbė Caritas darbuotojus bei savanorius
 • Šventė Vilniaus kunigų seminarijoje
 • Pašventinta „Marijos radijo“ studija
 • Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės minėjimas
 • Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia pradėjo švęsti savo jubiliejinius metus
 • Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
 • Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje
 • Paskyrimai Vilkaviškio ir Telšių vyskupijose
 • Įsilaužimai Telšių vyskupijoje
 • Festivalis „Sielos 2004“
 • Renginiai Vilkaviškyje
 • Seminaras jaunimo vadovams
 • Adventinė popietė
 • Religinio meno paroda
 • Nauja knyga apie ligonių slaugymą namuose
 • Keliais žodžiai

Homilijos

 • Jėzaus Krikštas (Jėzaus Krikštas, A)
 • Dievo Avinėlis (2 eilinis sekmadienis, A)

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Kauno kunigų seminarija istorijos verpetuose

Straipsniai

 • Kun. Robert J. Daly SJ. Auka – kelias į velykų slėpinį
 • Kun. Vaclovas Aliulis MIC. Apie lietuviškuosius Biblijos vertimus

Bažnyčia pasaulyje

 • 150-osios Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos metinės
 • Kardinolas Ratzingeris įspėja dėl laicizmo pavojaus
 • Popiežius priėmė naująjį Lietuvos ambasadorių
 • Paskelbtas šventųjų sąrašas Martyrologium romanum
 • Bažnyčia siūlo mažinti medikamentų nuo AIDS kainą

2004 m. Turinys

 

© „Bažnyčios žinios“