2004 gruodžio 9
Nr. 23
PDF formuotė, 324kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčios dokumentai
 • Tarptautinė katechezės taryba. Suaugusiųjų katechezė krikščionių bendruomenėje

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos kariuomenės ordinariatas turės savo bažnyčią
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Šv. Cecilijos šventė Sintautuose
 • Pristatyta nauja knyga
 • Panevėžio vyskupijos kurijos pranešimas
 • Seminaras jaunimo grupių vadovams
 • Festivalis Cantate Domino
 • Renginiai Prienų parapijoje
 • Keliais žodžiai

Homilijos

 • Šventoji šeima (Kristaus Gimimas. Kalėdos)
 • Dievas Gelbėtojas (Marija Dievo Gimdytoja)
 • Mūsų žvaigždė (Viešpaties Apsireiškimas)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius perdavė stačiatikių patriarchui Baltramiejui I relikvijas
 • Posėdžiavo Europos Sąjungos šalių vyskupai
 • Popiežiškoji pasauliečių taryba paskelbė bažnytinių judėjimų ir draugijų sąrašą
 • Popiežius pabrėžė išskirtinį šeimos vaidmenį

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“