2004 lapkričio 30
Nr. 22
PDF formuotė, 298kb

  Šiame numeryje:  

Lietuvos Vyskupų Konferencija
 • Ganytojiškasis laiškas pradedant švęsti Eucharistijos metus
 • Eucharistijos metų šventimo Lietuvoje pagrindinės gairės

Bažnyčia Lietuvoje

 • Šv. Kazimiero jubiliejinių metų pabaiga
 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai
 • Mokslinė konferencija Marijampolės palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje
 • Bazilijonų konferencija Šiauliuose
 • Parama nukentėjusiems nuo nacionalsocializmo
 • Kunigų seminarijų chorų bei vokalinių ansamblių festivalis
 • Šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos šventė Telšiuose
 • Seminaras apie priklausomybių prevenciją
 • Sužadėtinių rengimo santuokai programos atnaujinimo konferencija
 • Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos Kaišiadoryse
 • Lietuvoje – šv. Kazimiero atvaizdas
 • Kaišiadorių vyskupijos katechetų savaitgalis
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Kun. Antano Jurgaičio, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidento, viešas laiškas Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ
 • Betliejaus taikos ugnies akcija
 • Pristatytas Laidotuvių apeigynas
 • Sukakties minėjimas
 • Dienos centrų konferencija
 • Konferencija sutuoktiniams
 • Seminaras mokytojams
 • Religinių giesmių festivalis
 • Taize grupių vadovų susitikimas
 • Kolpingo draugijos projektai
 • Jaunimo krepšinio turnyras
 • Keliais žodžiai

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio homilija per Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus
 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Šv. Kazimiero jubiliejinių metų užbaigimo proga

Homilijos

 • Kristaus Gimimas (Kalėdos)

Bažnyčia pasaulyje

 • Afrikos ir Europos vyskupų susitikimas
 • Tarptautinis naujosios evangelizacijos kongresas Paryžiuje

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“