2004 lapkričio 12
Nr. 21
PDF formuotė, 330kb

  Šiame numeryje:  

Popiežius
 • Popiežius Jonas Paulius II Apaštališkasis laiškas Mane nobiscum Domine vyskupams, dvasininkams ir tikintiesiems Eucharistijos metų (2004 m. spalis – 2005 m. spalis) proga

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji gyvybės akademija, Pasaulinė katalikų gydytojų asociacijų federacija Tarptautinio kongreso „Gyvybę palaikantys gydymai ir vegetacinė būklė: mokslinė pažanga ir etinės dilemos“ Bendrasis pareiškimas dėl vegetacinės būklės

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje
 • Kariuomenės kapelionų konferencija
 • Seminaras-diskusija „Dvasinė sveikata“ Šiauliuose
 • Kaune tęsiama sielovados bendradarbių tobulinimosi programa
 • Paminėtas Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios penkmetis
 • Šiauliuose paminėtas blaivybės propaguotojas kun. I. Štachas
 • Vysk. K. Paltaroko vidurinės mokyklos šventė
 • Mirė kun. jubil. Jonas Būga (1916–2004)
 • Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Kunigystės auksiniai jubiliejai
 • Po rekonstrukcijos pašventinta Šv. Juozapo bažnyčia Vilijampolėje
 • Jaunimo giesmių šventė
 • Stovykla Naujamiestyje
 • Nauji Rožinio bendruomenės nariai
 • Susitikimas su ateitininkais
 • Kun. dr. K. Trimako paskaita Šiaulių universitete
 • Keliais žodžiai

Ganytojo žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio homilija Teologiniame sielovadiniame simpoziume rengiantis Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui

Homilijos

 • Dvejopas adventas (I advento sekmadienis; A)
 • Dievo karalystės šauklys (II advento sekmadienis; A)
 • Šventojo Jono abejonės (III advento sekmadienis; A)
 • Juozapo pašaukimas (IV advento sekmadienis; A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pasaulinis teisingumo ir taikos kongresas
 • Vatikanas apie Europos Konstituciją: praleistas šansas
 • Jungtinėse Tautose kritikuotas religijos nušalinimas nuo politikos
 • Pristatytas Bažnyčios socialinio mokymo žinynas
 • Pasaulio misijų sekmadienis Vatikane

Nauji leidiniai

 

© „Bažnyčios žinios“