2004 spalio 29
Nr. 20
PDF formuotė, 322kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčios dokumentai
 • Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas (Ištrauka)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniuje iškilmingai paminėtos šv. Augustino gimimo 1650-osios metinės
 • Pašventintas Bonifratrų vienuolynas
 • Atsinaujinimo diena „Dievo mažųjų susitikimas: Pranciškus ir Teresėlė“
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziumas
 • Vilniaus akademinės sielovados centras tęsia savo veiklą
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • „Artuma“ minėjo 15-uosius savo gyvavimo metus
 • Mirė kun. Aleksas Končius (1941–2004)
 • Kauno arkikatedroje pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija
 • Rekolekcijos klierikams ir kunigams
 • Išrinkta nauja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
 • Paminėtos kun. Pranciškaus Masilionio SJ mirties 24-osios metinės
 • Mišios už aktorius
 • Kauno jėzuitų gimnazijos jubiliejus
 • Seminaras tikybos ir etikos mokytojams
 • Seminaras tikybos mokytojams ir grupių vadovams
 • Konferencija pedagogams Palemone
 • Parapinės katechezės seminaras
 • Knygos pristatymo vakaras Maironio muziejuje
 • Keliais žodžiai

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos vyskupų pareiškimas „Dėl nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo“
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato parengto dokumento „Pasiūlymai dėl nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo“ visas tekstas

Homilijos

 • Trys pabaigos (33 eilinis sekmadienis; C)
 • Kristaus Karaliaus šventei (Kristus Visatos Valdovas)

Bažnyčia pasaulyje

 • Vatikano dokumentas Eucharistijos metams
 • Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese pradėti Eucharistijos metai
 • Popiežiaus diplomatinės veiklos antologija
 • Popiežiaus žodis Tarptautiniame kunigų kongrese Maltoje
 • Tarptautinio kariuomenės apaštalavimo konferencija
 

© „Bažnyčios žinios“