2004 spalio 14
Nr. 19
PDF formuotė, 323kb

  Šiame numeryje:  

Bažnyčios dokumentai
 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių pastoracijos taryba. Instrukcija Erga Migrantes Caritas Christi (Kristaus meilė migrantams) (Pabaiga)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios jubiliejus
 • Pietų Korėjos banko auka paminklinei Prisikėlimo šventovei
 • Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimas
 • Turino drobulės kopijos pristatymas Šiauliuose
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Kun. Leonardo Andriekaus OFM atminimo vakaras
 • Mirė kun. jubiliatas emeritas Jonas Morkūnas (1918–2004)
 • Paskyrimai Telšių vyskupijoje
 • Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje
 • Paminėtas kunigo Alfredo Rūkštos auksinis kunigystės jubiliejus
 • Panevėžyje paminėtas Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio atkūrimo 25-metis
 • Seminaras mokytojams
 • Melstasi už sergančius Alzheimerio liga
 • Seminaras Kelne
 • Keliais žodžiai

Homilijos

 • Zachiejaus atsivertimas (31 eilinis sekmadienis; C)
 • Dangaus piliečiai (Visi šventieji)
 • Amžinasis gyvenimas (32 eilinis sekmadienis; C)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius vadovavo beatifikacijos iškilmėms
 • Europos vyskupų konferencijų pirmininkai posėdžiavo Lydse
 • Tarptautinės teologinės komisijos susirinkimas
 • Nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencija Vienoje
 • Popiežiaus knyga apie nacionalsocializmą ir komunizmą
 • Baltarusijos kardinolo pagerbimas
 • Bažnyčios finansavimas Vengrijoje
 

© „Bažnyčios žinios“