2004 rugsėjo 28
Nr. 18
PDF formuotė, 312kb

 

Šiame numeryje:

 

Popiežius

 • Popiežius Jonas Paulius II. Žinia 2004 m. Pasaulio misijų sekmadienio proga

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių pastoracijos taryba. Instrukcija Erga Migrantes Caritas Christi (Kristaus meilė migrantams) (Tęsinys)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Šiluvos atlaidai
 • Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva
 • Vyskupo J. Tunaičio kunigystės auksinis jubiliejus
 • Tarptautinė konferencija „Krikščioniškosios vertybės ir kultūra šiandien“ Vilniuje
 • Pašventinta vienuolyno bažnyčia Paparčiuose
 • Mirė kun. hab. teol. dr. jubil. Leonas Lešinskas MIC (1924–2004)
 • Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 • Kaišiadorių vyskupo viešnagė Vokietijoje
 • Kazlų Rūdoje atidaryti senelių globos namai
 • Naujosios Vilnios parapijų jaunimo diena
 • Kaišiadorių vyskupijoje įteikti kanoniniai siuntimai parapijos pastoracijos darbuotojams
 • Paminėtas vyskupo R. Krikščiūno jubiliejus
 • Prisiminta Klepočių kaimo tragedija
 • Įsteigta Lietuvos piligrimų bendrija
 • Tikybos mokytojų konferencija Kaune
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • Ištverminga malda (29 eilinis sekmadienis; C)
 • Muitininko nuteisinimas (30 eilinis sekmadienis; C)

Bažnyčia pasaulyje

 • Renovabis kongresas apie jaunimo perspektyvas Bažnyčioje
 • Tarpreliginis taikos susitikimas Milane
 • Kardinolas K. Lehmannas primena krikščionių misiją
 

© „Bažnyčios žinios“