2004 rugsėjo 16
Nr. 17
PDF formuotė, 367kb

 
Šiame numeryje:
 

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežiškoji migrantų ir keleivių pastoracijos taryba. Instrukcija Erga Migrantes Caritas Christi (Kristaus meilė migrantams)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Spaudos konferencija dėl renginių Vilniaus arkikatedros aikštėje
 • Arkiv. T. Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
 • Baltijos kelio 15-osios metinės Šiauliuose
 • Lotyniškosios kultūros festivalio pabaiga Vilniuje
 • Tikybos mokytojų rudens konferencija Marijampolėje
 • Mokslo metų pradžia
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Mirė klierikas Edvardas Gecevičius (1979–2004)
 • Paskyrimai
 • Šventimai Kaišiadorių vyskupijose
 • Apdovanojimas vargononinkui F. Bruzgiui
 • Kun. V. Kurtinaičio suspendavimas
 • Nauja Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba
 • Stovykla Kaišiadorių vyskupijos Mišių patarnautojams
 • Atlaidai Palangoje
 • Skautų stovykla
 • Šv. Kazimiero metų renginys Žemaitijoje
 • Kun. Rufo Pereiros seminaras
 • Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenės antrųjų namų pašventinimas Truskavoje
 • Renginiai Klaipėdoje
 • Keliais žodžiais

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos instrukcija kunigams dėl naujojo Laidotuvių apeigyno (2004 08 31)

Ganytojų žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio kalba Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojams naujų mokslo metų proga

Homilijos

 • Nenaudingieji tarnai (27 eilinis sekmadienis; C)
 • Dešimt raupsuotųjų (28 eilinis sekmadienis; C)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kazanės Dievo Motinos ikona perduota patriarchui Aleksijui II
 • „Bažnyčiai reikalinga Katalikų akcija“
 • Europos katalikų teologų kongresas

Nauji leidiniai

© „Bažnyčios žinios“