2004 rugpjūčio 27
Nr. 16
PDF formuotė, 362kb

 
Šiame numeryje:
 

Popiežius

 • Popiežius Jonas Paulius II Žinia XXV pasaulinės turizmo dienos proga

Bažnyčios dokumentai

 • Tikėjimo mokymo kongregacija. Laiškas Katalikų Bažnyčios vyskupams apie vyro ir moters bendradarbiavimą Bažnyčioje ir pasaulyje
 • Dvasininkijos kongregacija. Nuolatinių diakonų tarnybos ir gyvenimo vadovas (Pabaiga)
Bažnyčia Lietuvoje
 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Tradicinė Ad fontes savaitė Kražiuose
 • Kauno arkivyskupijos Mišių patarnautojų šventė
 • Vienybės stovykla – Friedensgrund
 • Ateitininkų studijų dienos Berčiūnuose
 • Jaunųjų ateitininkų vasara
 • Tradiciniai didieji šv. Onos atlaidai Anykščiuose
 • Baigiamasis jaunųjų vargonininkų festivalio koncertas
 • Mirė mons. jubil. Česlovas Krivaitis (1921–2004)
 • Atlaidų Šiluvoje programa (2004 m. rugsėjo 8–15 d.)
 • Paskyrimai
 • Šventimai Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijose
 • Titulai
 • Švč. Sakramento adoracija Šiauliuose
 • Seminaras tikybos mokytojams
 • Upytei –750
 • A. Smetonos 130-mečio minėjimas
 • Keliais žodžiais

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Vyskupų laiškas, skirtas Baltijos kelio sukakčiai – rugpjūčio 23-ajai

Homilijos

 • Gudrusis prievaizdas (25 eilinis sekmadienis; C)
 • Pomirtinis likimas (26 eilinis sekmadienis; C)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lurde
 • Klonavimas yra Dievo nustatytos kūrinijos tvarkos ardymas
 • Kardinolas Ratzingeris skeptiškas galimo Turkijos priėmimo į Europos Sąjungą atžvilgiu
 

© „Bažnyčios žinios“