2004 rugpjūčio 12
Nr. 15
PDF formuotė, 417kb

 
Šiame numeryje:
 

Bažnyčios dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija, Dvasininkijos kongregacija. Nuolatinių diakonų ugdymo pagrindinės normos. Nuolatinių diakonų tarnybos ir gyvenimo vadovas (Tęsinys)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos jaunimo dienos ir Kryžių kalno atlaidai
 • Grupių ryšiams tarp Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų susitikimas
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Pašventinta Kauno Prisikėlimo bažnyčios koplyčia
 • Katechetų seminaras Sainte Baume
 • „Tikėjimo ir šviesos“ piligriminė kelionė
 • Konferencija „Kunigų veikla okupuotoje Lietuvoje“
 • Mirė kun. Viktoras Jurčiukonis (1973–2004)
 • Šventimai Panevėžio ir Telšių vyskupijose
 • Paskyrimai
 • Patvirtinimas
 • Vizitas marijonų mokykloje
 • Stovykla Kurtuvėnuose
 • Vilkaviškio kurijos pareiškimas
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešimas
 • Keliais žodžiais

Ganytojų žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Žemaičių Kalvarijoje
 • Apaštališkojo nuncijaus arkiv. P. St. Zurbriggeno pamokslas Žemaičių Kalvarijoje

Homilijos

 • Nusižeminimas (22 eilinis sekmadienis; C)
 • Kryžiaus mokykla (23 eilinis sekmadienis; C)
 • Nusidėjėlių viltis (24 eilinis sekmadienis; C)

Bažnyčia pasaulyje

 • Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentas apie lyčių bendradarbiavimą
 • Vatikane įsteigtas „Bažnyčios ir sporto“ padalinys
 • Popiežius apie tylos vertę
 

© „Bažnyčios žinios“