2004 liepos 20
Nr. 13-14
PDF formuotė, 388kb

 
Šiame numeryje:
 

Bažnyčios dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija, Dvasininkijos kongregacija. Nuolatinių diakonų ugdymo pagrindinės normos. Nuolatinių diakonų tarnybos ir gyvenimo vadovas (Pradžia)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Tarptautinė konferencija apie vaisingumą ir šeimos gyvenimą
 • Lietuvos valstybingumo šventė Šiauliuose
 • Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje
 • Kauno arkivyskupas ir Kauno meras aplankė Prisikėlimo bažnyčią
 • Šiaulių vyskupijos kunigų susitikimas
 • Seminaras katalikiškųjų mokyklų mokytojams
 • Lietuvos žemės ūkio universiteto koplyčios ir dvasinio ugdymo centro pašventinimas
 • Rekolekcijos Šiluvoje
 • Seminaras pedagogams „Pasaulio pažinimo ir religinio ugdymo dermė“
 • Diplomų įteikimo šventė Kolpingo kolegijoje
 • Mirė kunigas Kazimieras Aloyzas Sungaila (1935–2004)
 • Šventimai Šiauliuose ir Vilkaviškyje
 • Paskyrimai, titulo suteikimas
 • Padėka Nunciatūros darbuotojams
 • Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai apie Jo Eminencijos Kardinolo A. J. Bačkio ir Sveikatos ministro J. Olekos susitikimą.
 • Atidarytas „Katedros knygynas“ Vilniuje
 • Vysk. Vincento Padolskio (1904–1960) 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Marijampolėje
 • Pakuonio miestelio ir bažnyčios sukakties minėjimas
 • Paroda apie Bibliją Šiauliuose
 • Kauno I dekanato posėdis
 • Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos laikraščio šventė
 • Renginiai Jonavoje
 • Keliais žodžiais

Ganytojų žodis

 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Prezidento inauguracijos proga
 • Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio pamokslas Žemaičių Kalvarijoje

Homilijos

 • Išklausyta malda (17 eilinis sekmadienis; C)
 • Egoizmo pavojus (18 eilinis sekmadienis; C)
 • Ištikimybė pažadui (19 eilinis sekmadienis; C)
 • Moteris – Bažnyčia (Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų; Žolinė)
 • Ar mažai bus išgelbėtų (21 eilinis sekmadienis; C)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius ir Konstantinopolio patriarchas ragina savo Bažnyčias siekti vienybės
 • Popiežius kritikuoja, kad Europos Sąjungos konstitucijoje nepaminėtos krikščioniškosios šaknys
 • Popiežius pabrėžia esminį šeimos vaidmenį Europoje
 • Popiežius susirūpinęs dėl dopingo vartojimo ir smurto protrūkių sporte

Nauji leidiniai

 
 
© „Bažnyčios žinios“