2004 birželio 30
Nr. 12
PDF formuotė, 313kb

 
Šiame numeryje:
 
Bažnyčia Lietuvoje
 • Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose
 • Gedulo ir vilties diena Vilniuje ir Kaune
 • Įšventintas Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas
 • Vilkaviškio vyskupo viešnagė Švedijoje
 • Sutvirtinimo sakramentas Alytaus pataisos namuose, Seinuose ir Punske
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kun. V. Aliulis MIC šventė kunigystės 60-ies metų jubiliejų
 • Neformalaus kunigų ugdymo iniciatyva Marijampolėje
 • Paminėta Seserų Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos įkūrimo 130 metų sukaktis
 • Knygų apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį pristatymas Šiauliuose
 • Paskyrimai, titulų suteikimas
 • Pranešimas dėl informacijos apie Edviną Lauryną Jankauską, paskelbtos masinėse informacijos priemonėse
 • Susitikimas Vilniaus jaunimo centre
 • Stovykla Trakuose
 • Piligrimų viešnagė Šiauliuose
 • Gražiosios Meilės Motinos minėjimo iškilmės
 • Maldos diena Akmenėje
 • Krikščionių medikų konferencija
 • Šakynos mokyklos jubiliejus
 • Dainų ir poezijos šventė Marijanpolėje
 • Vilniuje atidaryta skulptūrų nuotraukų paroda
 • Keliais žodžiais
Homilijos
 • Džiugesys dėl misijų (14 eilinis sekmadienis; C)
 • Įstatymas širdyje (15 eilinis sekmadienis; C)
 • Svetingas priėmimas (16 eilinis sekmadienis; C)
Straipsniai
 • Kardinolas Josephas Ratzingeris. Eucharistija, bendrystė ir solidarumas Pranešimas Beneverto arkivyskupijos Eucharistiniame kongrese 2002m. birželio 2 d.
Bažnyčia pasaulyje
 • Popiežius paskelbė Eucharistijos metus
 • Šventasis Sostas apie Europos Konstituciją
 • Tarptautinė konferencija „Naujojo amžiaus“ (New Age) tema
 • Kardinolas W. Kasperis ragina stiprinti ekumeninį judėjimą
 • Popiežius atsiprašo dėl inkvizicijos klaidų
Nauji leidiniai
 
© „Bažnyčios žinios“