2004 birželio 16
Nr. 11
PDF formuotė, 359kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažnyčios dokumentai
 
 • Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija. Instrukcija Redemptionis sacramentum apie kai kuriuos Švenčiausiosios Eucharistijos atžvilgiu paisytinus ir vengtinus dalykus (Tęsinys. Pradžia Nr.10)
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Sekminės Vilniuje
 • Komisijų ryšiams tarp Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų susitikimas
 • Rinkimai LMVAV Konferencijoje
 • Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos (UISG) plenarinis susitikimas Romoje
 • 46-oji karių piligriminė kelionė į Lurdą
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų grupė lankėsi Kielcuose
 • Šeimų šventės Vilkaviškio vyskupijose
 • Tarptautinė konferencija-seminaras apie krikščionybę, demokratiją ir posovietinį religingumą
 • Žygis „Už gyvybę“
 • Vadovėlio pristatymas
 • Renginiai Klaipėdoje
 • Šventimai, paskyrimai
 • Seminaras „Vienybės link“
 • Paroda apie Pažaislį
 • „Sotas“ rūpinasi šeimomis ir jaunimu
 • Sielovados stotelės renginiai
 • Chorelių šventė
 • Giesmių šventė Kretingoje
 • Moksleivių dainų ir šokių festivalis
 • Minikonferencija „Nemuno“ redakcijoje
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Meilė ir viltis (Švenčiausioji Trejybė ; C)
 • Kitoks pasotinimas (Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės); C)
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Popiežius ragina UNESCO plėtoti autentišką kultūrą
 • Popiežius pabrėžia misijų darbo reikšmę
 • Skelbti Evangeliją islamą išpažįstantiems imigrantams
 • Europos Sąjunga išplėstina iki žemyno geografinių ribų
 • Komunikavimo priemonėmis naudotis „išmintingai ir protingai“
 • Pasaulis – „ant bedugnės krašto“
 • Šventąja paskelbta savo vaiko gyvybę išsaugojusi motina
 • Europa rizikuoja save sugriauti
 • Dialogas su islamu gali padėti išvengti karų
 
© „Bažnyčios žinios“