2004 gegužs 31
Nr. 10
PDF formuotė, 354kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija
 
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl rinkimų
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl pasėlių deklaravimo
 
Bažnyčios dokumentai
 
 • Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija. Instrukcija Redemptionis sacramentum apie kai kuriuos Švenčiausiosios Eucharistijos atžvilgiu paisytinus ir vengtinus dalykus
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams
 • Aptarti jaunimo lytinio ugdymo klausimai
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziumas Marijampolėje
 • Lietuvoje lankėsi tėvas Samuelis Rouvillois
 • „Kartu dėl Europos“
 • Tarptautinė kariūnų konferencija
 • Europos Caritas  konferencija Dubrovnike
 • Renginiai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 • Atvirų durų dienos Kauno kunigų seminarijoje
 • Šventimai Paskyrimai
 • Kunigų susirinkimas
 • Susikaupimo diena
 • Diskusija apie smurtą
 • Moksleivių ateitininkų pavasario akademija
 • Šviesos šventė
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
 • Programa „Šeimos užuovėja“
 • Muzikos šventė
 • Aktoriaus kompozicija
 • Liturginių drabužių paroda
 • Tėvų katechezė
 • Susitiko viktorinos laimėtojai
 • Atgaivos valandėlė abiturientams
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Meilė ir viltis (Švenčiausioji Trejybė ; C)
 • Kitoks pasotinimas (Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės); C)
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Popiežius ragina UNESCO plėtoti autentišką kultūrą
 • Popiežius pabrėžia misijų darbo reikšmę
 • Skelbti Evangeliją islamą išpažįstantiems imigrantams
 • Europos Sąjunga išplėstina iki žemyno geografinių ribų
 • Komunikavimo priemonėmis naudotis „išmintingai ir protingai“
 • Pasaulis – „ant bedugnės krašto“
 • Šventąja paskelbta savo vaiko gyvybę išsaugojusi motina
 • Europa rizikuoja save sugriauti
 • Dialogas su islamu gali padėti išvengti karų
 
© „Bažnyčios žinios“