2004 gegužs 18
Nr. 9
PDF formuotė, 317kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Šv. Kazimiero jubiliejiniams metams skirtos iškilmės Vilniuje
 • Baltijos šalių vyskupų susitikimas Taline
 • Baltijos šalių vyskupų konferencijų pareiškimas
 • Lenkijos vyskupų konferencijos plenariniame susirinkime dalyvavo Vilkaviškio vysk. R. Norvila
 • Gyvybės diena Lietuvoje
 • Kaišiadorių vyskupija
 • Mirė kun. Kazimieras Dambrauskas (1924–2004)
 • Kunigų konferencija Panevėžyje
 • Kun. J. Zdebskio gimtadienio minėjimas
 • Santiago de Compostela: Europos vienijimasis pažymėtas „dvasinėje Europos širdyje“
 • Konferencija apie alkoholizmą
 • Chorų šventė Šiauliuose
 • Bundestago deputatų viešnagė
 • Pažintis su tradicinėmis religijomis
 • Renginiai Klaipėdoje
 • Knygos pristatymas
 • Susitikimas Kaune
 • Salės pašventinimas Alytuje
 • Paminėtas spaudos atgavimas
 • Ministrantai žaidė krepšinį
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Pašlovinimo šventė (Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės); C)
 • Šventosios Dvasios Era (Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės);C)
 
Ganytojų žodis
 
 • Kardinolo Achille Silvestrini homilija Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje 2004 05 09 Šventojo Kazimiero šventė, 2004 m. gegužės 9 d.
 • Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Šv. Kazimiero jubiliejinių metų proga
 • Kardinolo A. J. Bačkio žodis per Lietuvos radiją ir televiziją įstojimo į ES proga
 • Vyskupo Jono Ivanausko kalba, pasakyta šalių kandidačių į ES Bažnyčių vardu, uždarant COMECE kongresą Santiago de Compostela (2004 04 23)
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Ryšio tarp kartų pertrūkis – viena rimčiausių visuomenės problemų
 • Socialinė valstybė – krizėje
 • Padidėjusiai Europai būtinos krikščioniškosios vertybės
 • Globalizacija turi remtis etinėmis vertybėmis
 • Nauji palaimintieji
 • Katalikų universitetuose ir teologijos fakultetuose būtina studijuoti enciklikas
 • Latvijos katalikai nori aktyviau prisidėti prie visuomenės formavimo
 
© „Bažnyčios žinios“