2004 balandžio 30
Nr. 8
PDF formuotė, 305kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
 • Popiežius Jonas Paulius II. Žinia 38-osios pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga
 • Laiškas kunigams 2004 m. Didžiojo ketvirtadienio proga
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija
 
 • Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Konsekruota Dievo Gailestingumo šventovė
 • Lietuvos Caritas  apibendrino savo veiklos rezultatus
 • Atsinaujinimo diena „Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
 • Konferencija „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje“
 • Katalikų tėvų asociacijos Kauno arkivyskupijos skyriaus steigiamoji konferencija
 • Konferencija „Meilė – šeimos siela“
 • Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aplankė televizorių gamintojus
 • Klaipėdos miesto kunigai susitiko su vysk. J. Boruta SJ
 • Vilkaviškio vyskupo vizitas Vokietijoje
 • Kielcų vyskupo ir kunigų seminarijos vizitas
 • Atidarytas priklausomybių prevencijos centras „Rūpintojėlis“
 • Atidaryta Kaišiadorių vyskupijos vėjo elektrinė Vydmantuose
 • Kaišiadoryse užbaigtas projektas „Jona“
 • Renginiai Klaipėdoje
 • Velykų tridienis Vilniuje
 • Šv. Mišios Palangoje
 • Seminaras jaunimui
 • Pagerbti knygnešiai
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
 • Pašventinti vienuolių namai
 • Popiežiaus palaiminimo raštas – šiaulietei
 • Programa „Stebėk, vertink, veik“
 • Paroda dorinio ugdymo tema
 • Sakralinės muzikos festivalis
 • Sakralinių giesmių šventė „Giedokime prisikėlusiam Kristui“
 • Pristatyta studija apie sakralinį meną
 • Pristatyta meditacijų knyga
 • Tikybos mokytojų atestacija
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Radikalus atnaujinimas (V Velykų sekmadienis; C)
 • Dvasios pažadas (VI Velykų sekmadienis; C)
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Popiežius jaunuoliams: „Nebijokite plaukti prieš srovę!“
 • Velykos Vatikane
 • Jono Pauliaus II Velykų žinia
 • Popiežius akcentavo nešališkų istorinių tyrimų svarbą
 • Biblija rodo kelią į laimę
 • Šiuolaikinėje visuomenėje tikintysis gali susilaukti priešiškumo
 • Vatikanas kritikuoja nusižengimus religijos laisvei
 • Kunigų pasaulyje per 40 metų nesumažėjo
 
© „Bažnyčios žinios“