2004 balandžio 8
Nr. 7
PDF formuotė, 316kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
Popiežius Jonas Paulius II. Žinia 41-osios pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Kardinolas A. J. Bačkis lankėsi Vatikane
 • Vilniuje melstasi už teroro aukas
 • Šv. Juozapo iškilmės Vilniaus kunigų seminarijoje
 • Paskaita „Popiežius Jonas Paulius II ir Europa“
 • Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus metinė spaudos konferencija
 • Konferencija „Paramos šeimai politika Lietuvoje: veiksmingų reformų paieška“
 • Konferencija „Religija ir kultūra“
 • Kaišiadorių vyskupo viešnagė Magdeburge
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigai lankėsi Bialystoko arkivyskupijoje
 • Dar vienas krikščioniškos muzikos albumas
 • Pristatyta garsaus teologo knyga
 • Konferencija vadovams „Stiprėk Kristaus malonėje!“
 • „Stabtelėjimai ir žvilgsniai į Turino drobulę“
 • Mirė kun. Juvenalis Liauba OFM (1918–2004)
 • Šventimai Telšių vyskupijoje
 • Naujas teologijos daktaras
 • Seminaras apie šv. Mišių su vaikais liturgiją
 • Susitikimas su fokoliarininkais
 • Malda su broliu Robu
 • Renginiai Klaipėdoje
 • Renginiai Panevėžio vyskupijoje
 • Susitelkimo vakaras Liubave
 • Ateitininkų seminaras
 • Pasiaukojimo atnaujinimas
 • Tapybos paroda „Pasija“
 • Susitikimai „Ieškančiųjų mokytojų“ klube
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Paskyrimas meilės pagrindu (III Velykų sekmadienis, C)
 • Avinėlis – Ganytojas (IV Velykų sekmadieni, C)
Straipsniai
 
 • Ar Dievas kenčia? Parengta pagal Thomas G. Weinandy OFM Cap.
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Budriojoje komoje esantys ligoniai turi teisę į maitinimą
 • Popiežius pateikė vieningos Europos viziją
 • Lankymasis sekmadienio Mišiose – įspūdingas vilties liudijimas
 • Sutaikinimo sakramentas padeda siekti šventumo
 • Evangeliją skleidžianti parapija turi būti vieninga
 • Vatikanas atkreipia dėmesį į šeimos vertybių praradimą
 • Katalikiškos šeimų sąjungos atmeta klonavimą
 • Jonas Paulius II – įtakingiausias Europos žmogus
 
© „Bažnyčios žinios“