2004 kovo 13
Nr. 5
PDF formuotė, 324kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Paskelbta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero jubiliejinių metų pradžia
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Pelenų diena
 • Parengiamasis LVK Pasauliečių tarybos susitikimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziumas
 • Konferencija „Skyrybų netektis: kaip įveikti jos pasekmes“
 • Seminaras „Priklausomybių prevencija“
 • Kun. Liongino Kunevičiaus mirties dešimtmečio minėjimas
 • Paminėtos prel. Kazimiero Žitkaus gimimo 110-osios metinės
 • Panevėžyje restauruota freska
 • Šv. Kazimiero šventė Telšių vyskupijoje
 • Paroda „Biblija istorijoje ir šiandien“
 • Kursai Kazlų Rūdoje
 • LKMA Kauno skyriaus susirinkimas
 • Renginiai VPU
 • Programa „Atgaivink“
 • Keliais žodžiais
 
Ganytojų žodis
 
 
Homilijos
 
 • Vargingumas gailestingumo akivaizdoje (V gavėnios sekmadienis; C)
 • Didysis perversmas (Verbų sekmadienis; C)
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčios dokumntai
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Dirbtinis apvaisinimas etiškai nepriimtinas
 • Pirmasis žingsnis dialogo link
 • Bažnyčia išliks „gyvenimo ir džiaugsmo šaltiniu“
 • Melo Gibsono filmas „Kristaus kančia“ sukėlė būgštavimų dėl antisemitizmo
 • Europos katalikų teologų draugijos susitikimas
 
© „Bažnyčios žinios“