2004 vasario 28
Nr. 4
PDF formuotė, 308kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Pasaulinė ligonių diena Lietuvoje
 • Lietuvos šeimos centrų konferencija Kaune
 • Ataskaitinė Kariuomenės ordinariato konferencija
 • „Kario maldos vadovo“ pristatymas
 • XV tarptautinė vyriausiųjų karo kapelionų konferencija
 • Vizitas Elko vyskupijoje
 • Lietuvos jaunimo centrų atstovų susitikimas
 • Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių šventė Kaune
 • Mirė prelatas Algirdas Kazimieras Gutauskas (1921–2004)
 • Mirė kunigas Antonius Dziekan (1914–2004)
 • Mirė kun. Petras Nykštas (1928–2004)
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų simpoziumas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos zakristijonų susirinkimas
 • Prieš 15 metų iš naujo pašventinta Vilniaus arkikatedra
 • Kauno kunigai lankėsi Nemunaityje
 • Renginiai
 • Atgaivinami atlaidai
 • Marijos legionierių šventė
 • Popietė „Amžinoji meilė“
 • Prisiminta Adelė Dirsytė
 • Keliais žodžiais
 
Ganytojų žodis
 
 
Homilijos
 
 • Mylintis „Aš Esu“ (III gavėnios sekmadienis; C)
 • Išaikštinimas po pažeminimo (IV gavėnios sekmadienis; C)
 
Bažnyčios dokumentai
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Popiežius susirūpinęs dėl antisemitizmo
 • Kunigai turi būti rengiami geriau
 • Rytų Europa irgi priklauso Europai
 • Paukščių gripas – globalizacijos „pavojaus signalas“
 • Valstybė privalo laiduoti šeimai ypatingą apsaugą
 • Vatikanas smerkia žmogiškųjų embrionų klonavimą
 • Užbaigti parengiamieji trumpojo katekizmo darbai
 • Šaukiamas Vyskupų sinodas
 
 
© „Bažnyčios žinios“