2004 vasario 14
Nr. 3
PDF formuotė, 315kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Vyskupo Rimanto Norvilos laiškas–kreipimasis dėl Lietuvos jaunimo dienų „Negaliu tylėti“ (2004 m. liepos 24–25 d., Šiauliai)
 • Maldos už krikščionių vienybę savaitės renginiai
 • Atsinaujinimo diena „Pasilikite mano meilėje“
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
 • Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų konferencijos
 • Mažesniųjų brolių kapitulos kongresas
 • Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinė konferencija
 • Diakonų šventimai
 • Pagerbtas Telšių vyskupas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno kunigų susirinkimas
 • Jaunimo sielovados konferencija
 • Lietuvoje viešėjo tėvas Pascalis Haegelis
 • Susitikimas Elektrėnuose
 • Jaunimo susitikimas Marijampolėje
 • Šventė Marijampolėje
 • Jaunųjų maltiečių sąskrydis
 • Kauno Prisikėlimo parapijoje
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Tikėjimas – išganymo raktas (I gavėnios sekmadienis; C)
 • Golgotos antitezė (II gavėnios sekmadienis; C)
 
Bažnyčios dokumentai
 
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Ekumenizmas lieka prioritetu
 • Popiežius ragina Jungtines Valstijas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą
 • Popiežius atmeta naujas Bažnyčios santuokinės teisės interpretacijas
 • Skleisti natūralius vaisingumo reguliavimo metodus
 • Karštai skelbti Dievo karalystę
 • Malda, Eucharistija ir Atgailos sakramentas – raktai į šventą gyvenimą
 • Laisvė internete neturi būti beribė
 • Paskelbti nauji statistiniai duomenys apie Bažnyčią pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“