2004 sausio 28
Nr. 2
PDF formuotė, 309kb

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto (2004 01 16)
 • Sausio 13-osios minėjimas Vilniuje
 • Lietuvos seminarijų vadovų susitikimas Marijampolėje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro vykdyto projekto apžvalga
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio dekanato parapijų jaunimo dienos
 • Tęsiamos Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programos
 • Pranciškonų kapitula
 • Padėkos vakaras
 • Maldos už krikščionių vienybę Klaipėdoje
 • Pašventintos naujos patalpos
 • Paroda Kaišiadoryse
 • DPJC – tarptautinio projekto partneris
 • Kanos šeimų brolijos rekolekcijos
 • Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje
 • Vaiko dienos centras Marijampolėje
 • Keliais žodžiais
 
Homilijos
 
 • Įspėjimas sotiesiems (6 eilinis sekmadienis; C)
 • Priešų meilė (7 eilinis sekmadienis; C)
 
Ganytojų žodis
 
 
Bažnyčios dokumentai
 
 • Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas (ištrauka, dokumento pradžia „Bažnyčios žinios“, 2003, Nr. 11)
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 • Ir neįgaliesiems reikia meilės
 • Neteikti teroristams moralinio pripažinimo
 • Pasaulis neturi tapti terorizmo rykšte
 • Popiežius ragina krikščionis vienytis
 • Katalikų ir liuteronų santykiai pagerėjo
 • Taika galima, taika yra pareiga
 
© „Bažnyčios žinios“