2003 gruodžio 22
Nr. 24

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
  • Popiežius Jonas Paulius II Posinodinis apaštališkasis paraginimas Pastores gregis (Pabaiga)
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
2003 metų turinys
 
© „Bažnyčios žinios“