2003 gruodžio 10
Nr. 23

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
  • Popiežius Jonas Paulius II Posinodinis apaštališkasis paraginimas Pastores gregis (Tęsinys)
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“