2003 lapkričio 14
Nr. 21

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
  • Popiežius Jonas Paulius II Posinodinis apaštališkasis paraginimas Pastores gregis (Pradžia)
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Ganytojo žodis
 
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“