2003 spalio 29
Nr. 20

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Straipsniai
 
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“