2003 rugsėjo 19
Nr. 17

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
  • Popiežius Jonas Paulius II. Posinodinis apaštališkasis paraginimas Ecclesia in Europa (Tęsinys. Pradžia Nr. 16)
Ganytojų žodis
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Nauji leidiniai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“