2003 rugpjūčio 30
Nr. 16

 
Šiame numeryje:
 
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
  • Popiežius Jonas Paulius II. Posinodinis apaštališkasis paraginimas Ecclesia in Europa (pradžia)
Popiežius
 
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“