2003 liepos 23
Nr. 13–14

 
Šiame numeryje:
 
 
Bažbyčios dokumentai
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Straipsniai
 
 
Atsiliepimai
 
Bažnyčia pasaulyje
 
 
© „Bažnyčios žinios“