„Bažnyčios žinios“. 2003 gegužės 27, Nr. 10. <<< atgal į numerio turinį

Mirė žinomas išeivijos poetas pranciškonas Leonardas Andriekus (1914–2003)

Gegužės 19 dieną, pirmadienį, apie 20 valandą Lietuvos laiku, Jungtinėse Amerikos Valstijose, eidamas 90 metus mirė žinomas lietuvių išeivių poetas, kunigas pranciškonas, teologijos daktaras Leonardas Andriekus OFM.

L. Andriekus gimė 1914 metų liepos 15 dieną Barstyčių kaime, Skuodo rajone. Jaunystėje įstojo į Kretingos pranciškonų vienuolyną ir mokėsi Kretingos pranciškonų progimnazijoje. Prieš II pasaulinį karą pranciškonų vyresnieji jį išsiuntė studijuoti teologiją Austrijos ir Italijos universitetuose, kur jis apsigynė daktaro disertaciją. Nuo 1946 metų L. Andriekus gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia jis aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje, ėmėsi leisti ir redaguoti „Aidų” žurnalą (šiandien vis dar leidžiamą Lietuvoje „Naujojo židinio-Aidų” pavadinimu), kurio garbės redaktoriumi buvo iki pat mirties. Išeivijoje išleido poezijos rinkinius „Atviros marios” (1955), „Saulė kryžiuose“ (1960), „Naktigonė“ (1963), „Po Dievo antspaudais“ (1969), „Už vasaros vartų“ (1976), „Atmink mane, Rūpintojėli” (1985). Kelios poeto kūrybos rinktinės užsienyje buvo išleistos ir anglų kalba. Lietuvoje 1991 m. išleista eilėraščių rinktinė „Pasilikau tik dangų mėlyną”.

Leonardas Andriekus palaidotas Niujorke, Bruklino kapinėse, kuriose ilsisi visi išeivijoje mirę lietuviai broliai pranciškonai.

© „Bažnyčios žinios“