„Bažnyčios žinios“. 2003 gegužės 13, Nr. 9. <<< atgal į numerio turinį

Ganytojų laiškas Motinos dienos proga

Mylimos mūsų Motinos! Mūsų Močiutės, Senelės, Bobutės – kokiais mielais vardais jus bevadina anūkėliai!

Ant jūsų rankų, jūsų nemigo naktimis išsūpuotas kiekvienas, kuris šiandien stato ir rašo, piešia ir dainuoja, aria žemę ir kelia prie altoriaus Ostiją. Jūsų „vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai“, – sakė dainius. Jūsų maldomis, jūsų rožiniais, giesmėmis ir litanijomis atmelsti paklydimai, nuslydimai, apsileidimai visų tų, kuriuos labiausiai mylite. Jūsų prašantis žvilgsnis, pakeltas į Švenčiausiąją Aušros Vartų ir Šiluvos Dievo Motiną, jos užtarimo skraiste apglobia visą Lietuvą.

Ir mūsų mylimiausia Lietuva išsūpuota ant jūsų, Motinos, rankų. Ji veržiasi į šviesesnį gyvenimą, kai keliate į saulę krykščiantį kūdikį, kai linkstate po kasdienių darbų našta, kai mokote mažutėlius „Tėve mūsų“. Mokote juos ir Tėvynės meilės, rūpesčio jos dabartimi ir ateitimi. Be Tėvynės mes našlaičiai, be jos gerovės ir klestėjimo mes varguoliai. Kaip darnioje šeimoje visi pasirūpina vieni kitais, kaip per šv. Mišias mūsų katalikiškoje bendruomenėje linkime ramybės greta esančiam, taip ir gimtojoje žemėje ištieskime ranką Europos tautų šeimai.

Šį nuostabų gegužės mėnesį, kai prie Dangaus Lelijos paveikslo giedame gražiausias mūsų krašto giesmes, Tėvynė iš kiekvieno laukia su meile ir atsidavimu parodyto rūpesčio. Laukia, kad pamiršę būtas nuoskaudas, kaip kasdien sakome Viešpaties maldoje, atleidę savo kaltininkams, visi kreiptumės į Europą – būk mūsų motina. Europa verta šio garbingo vardo, nes pirmaisiais krikščionybės amžiais ji tapo žemiškaisiais Bažnyčios namais, perdavė kitiems kraštams išganingąją Prisikėlimo Naujieną. Europa motiniškai ugdė mūsų šventąjį tikėjimą, gynė tikinčio žmogaus orumą. Iš krikščioniškos Europos širdies – Romos Šventasis Tėvas jums siunčia savąjį palaiminimą.

Ir mes, jūsų ganytojai, šiandien laiminame motinas, pavedame jus visas Gailestingumo Motinos globai.

Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

© „Bažnyčios žinios“