„Bažnyčiosžinios“. 2003 balandžio 15, Nr. 7. <<< atgalį numerio turinį


Nauji leidiniai
 

Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos: Velykų laikas.
– Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2003. – 222 p.

Velykų laiko meditacijos – trečioji knyga iš tėvo Carroll Stuhlmueller Biblijos meditacijų serijos, skirtos visiems liturginių metų laikams ir ciklams. Ši knyga turėtų daugeliui padėti augti drauge su Prisikėlimo slėpinį apmąstančia, Sekminių įkarščio apimta apaštalų laikų Bažnyčia.


Piligrimo pasakojimas. Šv. Ignaco Lojolos autobiografija.
– Vilnius: Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2003. – 104 p., iliustr.

Ši knygelė yra šv. Ignaco Lojolos autobiografija, užrašyta kartu su juo Romoje gyvenusio portugalo jėzuito L. da Camara. Ignaco tikslas buvo papasakoti ne tiek savo, kiek Dievo veikimo jo gyvenime istoriją. Žmogus visada kviečiamas atsiliepti į Dievo veikimą. Todėl Ignacą matome nuolat ieškantį Dievo valios, sprendžiantį, ką turėtų daryti. Jo nueitas dvasinis kelias ilgas ir nelengvas, tačiau įgauta patirtis tapo naudinga ne jam vienam.


Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai. Sudarė ir parengė dr. Mindaugas Bloznelis.
– Vilnius: Katalikų akademija, 2003. – 572 p.

Knygoje pateikiami A. Dirsytės gyvenimo faktai, jos rašyti laiškai, su ja kalėjusių žmonių liudijimai, atskleidžiantys taurią A. Dirsytės asmenybę. Skaitytojas galės susipažinti su A. Dirsytės byla, jos rašyta maldaknyge „Marija, gelbėk mus“.

© „Bažnyčios žinios“