„Bažnyčios žinios“. 2003 balandžio 15, Nr. 7. <<< atgal į numerio turinį


Pareiškimas dėl transplantacijos operacijų ir organų donorystės

Artėja balandžio 27-oji, Pasaulinė gyvybės diena. Kaip ir kasmet, prisiminsime visas gyvybes, kurių nesugebėjome išsaugoti patys ar padėti išsaugoti kitiems. Šios dienos maldos bus skirtos prisiminti visus, kurie savo gyvenimu liudijo pagarbą vienai brangiausių žmogui Dievo suteiktų dovanų – gyvenimo vertybei.

Šia proga norime priminti, kad viena iš temų apie gyvybę yra transplantacijos operacijos ir donorystė, įgalinančios dovanoti gyvybę kitam asmeniui. Pasiūlyti savo organus dar esant gyvam, kai tas pasiūlymas įsigalios tik po mirties, daugeliu atvejų yra pagirtinas didžiulės, kitiems gyvenimą dovanojančios meilės darbas ir gyvybės liudijimas vis labiau įsigalint „mirties kultūros” taisyklėms.

Šiandien dar kartą visiems tikintiesiems primename, kad transplantacijos operacijos ir organų donorystė, jei tik donoras ar už jį atsakingi asmenys yra davę aiškų sutikimą, neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui. Toks žmogaus apsisprendimas ir pasiryžimas išties yra labai sveikintinas ir skatintinas.

Todėl, artėjant Pasaulinei gyvybės dienai, kreipiamės į jus, mielieji broliai ir seserys, kviesdami šiam konkrečiam krikščioniškos artimo meilės liudijimo žingsniui ir netikėtos mirties atveju ryžtis tapti donorais bei drąsiai liudyti gyvenimą mirties akivaizdoje.
 

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

Kun. Gintaras GRUŠAS
Generalinis sekretorius

© „Bažnyčios žinios“