„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Prieš piktnaudžiavimą šventaisiais tekstais

(CRTN, KAP) Sausio 19 d. aštuonių pasaulio religijų atstovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo raginama kritiškai peržiūrėti savo šventųjų raštų teiginius karo ir taikos tema. Šiuo bendru pareiškimu užbaigtas keturias dienas trukęs simpoziumas, kurį organizavo Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba. Susitikime dalyvavo budistų, krikščionių, induistų, musulmonų, judėjų, sikhų, džainistų ir zoroastristų atstovai.

Bendrame pareiškime religinės bendrijos pripažįsta, kad kai kuriais šventųjų raštų tekstais remiamasi norint pateisinti smurtą, karą ir diskriminaciją. Religijų atstovai, išlikdami ištikimi savo tikėjimui, raginami patikrinti tas šventųjų knygų ištraukas, kuriose netinkamai atsiliepiama apie kitų tradicijų atstovus.

© „Bažnyčios žinios“