„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Popiežius ragino kalbėti ryto maldą

(CRTN, KAP) Sausio 15 d. bendrosios audiencijos kalboje Šventasis Tėvas paragino tikinčiuosius kiekvieną dieną pradėti malda. Pasak popiežiaus, žvelgiant į kasdienos džiaugsmus bei nuogąstavimus, tikintiesiems dera prašyti Dievo pagalbos ir vadovavimo, kad Viešpats suteiktų ramybę ir malonę. Komentuodamas 118 psalmę Šventasis Tėvas aiškiai pabrėžė, jog jis netiki tuo, kad Dievas galėtų apleisti žmoniją. Jis teigė, jog nepaisydamas pasitaikančios tamsos ir sumaišties besimeldžiantysis turi nepajudinamą tikrumą: „Dievas savo žodžiu ir malone yra arti”.

© „Bažnyčios žinios“