„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Popiežiškoji šeimos taryba rengia žinyną

(KAP) Popiežiškoji šeimos taryba rengia apie 900 puslapių apimties „Šeimos žodyną”, kurį sausio pabaigoje ketina paskelbti italų kalba, vėliau žinynas bus paskelbtas ispanų, anglų ir prancūzų kalbomis. Pasak Popiežiškosios šeimos tarybos sekretoriaus vyskupo Carlos Jose Romero, rengiamas žinynas padės moksliškai pagrįstam dialogui šeimos, gyvybės ir moralės temomis: siekiama Bažnyčios mokymo dialogo su pasauliu. Veikale ypatinga vieta skirta tokioms palyginti naujoms temoms kaip reprodukcinė sveikata ar genetinės manipuliacijos. Vyskupas Romero, aiškindamas  reikalą sudaryti tokį žinyną, nurodė mokslo ir technikos pažangą, gyvensenos pokyčius, naujas sąvokas bei kai kurių senų sąvokų naują supratimą. Kaip būdingą pavyzdį Šeimos tarybos sekretorius nurodė sąvoką „laisvas pasirinkimas” (angl. free choice). Niekas negali prieštarauti, kad laisvė yra aukščiausias žmonijos gėris. Tačiau diskusijose apie aborto leistinumą šiai sąvokai suteikiamas naujas turinys: kalbama apie galimybę laisvai disponuoti savo kūnu, nepaisant to, kad jame gyvena kitas žmogus. Veikale stengiamasi siekti sąvokų tikslumo, taip pat išnagrinėti juridinių procesų įtaką vertybių suvokimui.

Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Alfonso Lopez Trujillo interviu katalikiškajam mėnraščiui „Trenta giorni”, aiškindamas apie rengiamo žinyno tikslą, teigė, jog iš kai kurių sąvokų atimta jų pirminė prasmė ir jomis manipuliuoja tam tikros ideologijos. Pavyzdžiui, angliškas žodis „gender” taikomas abiems lytims ir eksploatuojamas radikaliųjų feministinės ideologijos šalininkų. Sąvoka „reprodukcinės teisės” taip pat nusakoma ne tik teisė pradėti gyvybę, bet taip pat teisė laisvai daryti abortą. Žinyne taip pat nagrinėjami kai kurie menkiau pažįstami reiškinių aspektai, pavyzdžiui, JAV praktikuojamų „vėlyvųjų abortų” metodai. Popiežiškoji šeimos taryba žinynui rengti sutelkė tarptautiniu mastu pripažintus ekspertus.

© „Bažnyčios žinios“